Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

An Pointe Teagmhála Aonair in Éirinn

Tá an pointe teagmhála aonair (PSC) in Éirinn (www.pointofsinglecontact.ie) suite in Aonad an Mhargaidh Shingil den Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Is é príomh-ról an PSC ná faisnéis ghinearálta a chur ar fáil maidir leis na nósanna imeachta atá riachtanach i gcás gnólachtaí a bhfuil beartaithe acu dul i mbun gnó in Éirinn. Tá an PSC chomh maith mar chuid de Líonra Pointí Teagmhála Aonair an Choimisiúin Eorpaigh EUGO atá ar bun i ngach aon tír den AE. Féadann gnólachtaí Éireannacha leas a bhaint as an Líonra mar fhoinse faisnéise nuair a bhíonn siad ag obair ar fud an Mhargaidh Shingil.

Cuireadh an PSC ar bun mar an Pointe Teagmhála Aonair in Éirinn de réir mar a éilítear faoi Threoir 2006/123/CE – An Treoir um Sheirbhísí.

Séanadh Uilíoch: Ní ghlacann an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta le haon fhreagracht agus séanann sí gach dliteanas as an bhfaisnéis atá comhroinnte ar an suíomh idirlín Pointe Teagmhála Aonair seo.
Cé go bhfuil gach iarracht déanta chun cruinneas na faisnéise/an ábhair ar an suíomh idirlín a chinntiú, ní ghlacann an Roinn, a seirbhísigh ná a gníomhairí le haon fhreagracht as cruinneas, iomláine ná nádúr cothrom le dáta na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an suíomh idirlín, agus ní thugann sí aon ráthaíocht, gealltanas ná baránta dóibh sin, agus ní ghlacann sí le haon dliteanas ar chor ar bith a eascraíonn as aon earráid nó easnamh.
Tá an suíomh idirlín seo nasctha le suíomhanna seachtracha nach bhfuil aon rialú ag an Roinn orthu agus ní ghlacann sí aon fhreagracht.
Ní sainmhíniú dlí aon cháipéis ar an suíomh seo agus ní ceart í a mheas amhlaidh.