Rejestrowanie firmy

Jeśli firma lub osoba działająca w Irlandii wyłącznie pod swoim imieniem i nazwiskiem, musi się ona zarejestrować w Companies Registration Office (CRO).

Firma / osoba fizyczna może zdecydować, w jaki sposób chce się zarejestrować. Jednakże, zanim jej wniosek zostanie zaakceptowany przez CRO, musi ona posiadać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii.

Rejestrowanie spółki

Spółka jest formą prawną działalności biznesowej. Jest to odrębny podmiot prawny, a zatem jest on odrębny i odseparowany od osób, które nim zarządzają.

Należy złożyć Formularz A1 załączając do niego akt założycielski. Spółkę (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – LTD) można związać online.

Rejestrowanie spółki zagranicznej (spółka zewnętrzna)

Każda spółka, która została zawiązana poza Irlandią i tworząca oddział w Irlandii musi zostać zarejestrowana w CRO na mocy ustawy o spółkach z 2014 r. Rejestracja ta musi nastąpić w okresie jednego miesiąca od utworzenia oddziału w Irlandii.

Spółki z krajów członkowskich EOG składają Formularz F12 w celu rejestracji.

Spółki z krajów spoza EOG składają Formularz F13 w celu rejestracji.

Rejestracja nazwy handlowej

Aby zarejestrować nazwę handlową, w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia nazwy handlowej, należy złożyć do CRO odpowiedni formularz wraz z opłatą rejestracyjną (40 EUR za wniosek papierowy/ 20 EUR za złożenie wniosku w formie elektronicznej).

Formularze są dostępne tutaj lub ewentualnie można je wypełnić online.

Dane kontaktowe

E-mail: info@cro.ie
Telefon: +353 1 804 5200
CORE- Companies Online Registration Environment – Wnioski online
Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie „contact us” CRO.