Gairmeacha Rialaithe

Is éard is gairm rialáilte ann ná ceann ina bhfuil rochtain ar an ngairm nó cleachtadh na gairme teoranta dóibh siúd a shásaíonn na cáilíochtaí gairmiúla a éilítear de réir dlí. Forbraíodh Bunachar Sonraí Gairmeacha Rialáilte an Aontais Eorpaigh chun na rialúcháin éagsúla a éilítear ar fud an AE a thaispeáint go cruinn. Gheobhaidh tú liosta de na gairmeacha rialáilte in Éirinn anseo, liosta iomlán, agus tagairt don údarás inniúil.

Sonraí Teagmhála

Is í An Roinn Oideachais & Scileanna a mhaoirsíonn forfheidhmiú na Treorach AE in Éirinn agus a fheidhmíonn an pointe teagmhála chun cabhrú le soghluaisteacht daoine gairmiúla ar fud na hEorpa. Má tá tuilleadh faisnéise uait féadann tú r-phost a chur chuig an bpointe teagmhála ag: qualifications@education.gov.ie

Naisc Ghaolmhara

Aitheantas Cáilíochtaí Gairmiúla

Bunachar Sonraí na nGairmeacha Rialáilte (seachtrach)

Cárta Gairmiúil Eorpach

Liosta A-Z de Ghairmeacha Rialáilte in Éirinn